Scheidingsmediair

Hulp bij echtscheiding.

Een apart onderdeel van Adfinum B.V. is Scheidingsmediair. Deze tak is geheel gespecialiseerd in de begeleiding van het proces van echtscheiding. Graag geven wij u op deze plaats een indruk van onze achtergrond en dienstverlening. Een echtscheiding is in meerdere opzichten een moeilijk proces. Allerlei gevoelens bemoeilijken wederzijds begrip en verstoren het proces van afspraken maken met je partner. Toch is het komen tot gezamenlijke afspraken wel een belangrijke voorwaarde om een zogenaamde “vecht” scheiding te voorkomen (en de hiermee gepaard gaande hoge kosten, enorme frustraties en onzekere uitkomsten). U schakelt de Scheidingsmediair in om samen met u het proces te doorlopen tot een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Door middel van onze begeleiding of zo u wilt; mediation, worden gezamenlijk afspraken gemaakt en oplossingen gezocht zodat eenieder een zo goed mogelijke nieuwe start kan maken. Er zijn verschillende situaties van waaruit u uit elkaar kunt gaan: of u nu samenwoont of u bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden gehuwd, wij begeleiden u tijdens het gehele traject van de scheiding. Bij voorkeur begeleiden wij beide partijen in dit proces zodat het tot een goede afwikkeling van de echtscheiding komt.

Wij begeleiden en adviseren in de volgende zaken:

  • Eventuele ouderschapsplan en omgangsregeling.
  • Vermogens opstelling, verdeling en alimentatie en draagkracht berekeningen.
  • Opstellen van het convenant
  • Afwikkeling van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank
  • Pensioenadvisering
  • Belastingvragen

Ook geven wij u helder inzicht in de financiële situatie na de echtscheiding;
Wat zijn de (hypotheek) mogelijkheden m.b.t. financiering van een eigen woning?
Wat is het netto besteedbaar inkomen?
Wat gebeurt er bij inkomens veranderingen?

In een aantal sessies begeleiden wij u bij het maken van afspraken die worden vertaald in een convenant en (indien van toepassing) een goed doordacht ouderschapsplan. Dit vergt natuurlijk medewerking van beide partijen.

De Scheidingsmediair fungeert hierbij als de onpartijdige gesprekspartner en zal, stap voor stap, de verschillende aandachtsgebieden met u doornemen om zo te komen tot afspraken over (onder andere); verdeling van de gemeenschap, eventuele alimentatie , een eventueel ouderschapsplan, afwikkeling rondom een eventuele echtelijke woning, verdeling van pensioenen etc. Wij helpen U met de juridische aspecten, en de financiële en fiscale kwesties tijdens het gehele scheiding proces. Indien u dat wenst houdt onze dienstverlening hier niet op; ook met een nieuwe start staan wij u graag terzijde. Op het vlak van werk en inkomen, nieuwe woonsituatie, belastingen en verzekeringen zijn er na de scheiding veel zaken die opnieuw dienen te worden bekeken; de scheidingsmediair helpt u hier graag bij met zijn uitgebreide ervaring. Wij denken met u mee en wenden onze ervaring aan om voor alle partijen een zo goed mogelijke nieuwe start situatie te creëren.

Kijkt u voor meer informatie op: www.scheidingsmediair.nl