Compagnonsverzekering – Een vennoot overlijdt. Wat nu?

De Kamer van Koophandel krijgt gemiddeld 500 keer per maand een melding van overlijden vanuit de Basisregistratie Personen. In een aantal gevallen gaat het om een melding dat een van de vennoten overleden is. Wat betekent dat voor de overblijvende vennoten?

In een vennootschapsovereenkomst wordt vaak afgesproken wat er gebeurt bij overlijden van een van de vennoten. In ieder geval zullen de erfgenamen aanspraak maken op hun deel. Er zijn een paar mogelijkheden:

  • De vennootschap wordt ontbonden en de baten verdeeld. Meestal is het vermogen niet vrij, maar zit het vast in voorraden, onroerend goed of machines.
  • De erfgenamen benoemen een nieuwe vennoot.
  • De overblijvende venno(o)t(en) kopen de erfgenamen uit. Maar dan moet er wel voldoende privé- vermogen zijn of de bank moet bijspringen. Een eerder afgesloten compagnonsverzekering kan dan uitkomst bieden.

Een compagnonsverzekering is niets anders dan een overlijdensrisicoverzekering, waarbij u let op de polisredactie. De kernvraag is of de verzekering privé of vanuit de zaak geregeld wordt.
Zijn er bijvoorbeeld 3 vennoten dan komen er ook 3 polissen.

  • Vennoot 1 en 2 sluiten een polis op het leven van vennoot 3.
  • Vennoot 1 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 2.
  • Vennoot 2 en 3 sluiten een polis op het leven van vennoot 1.

Fiscaal minder aantrekkelijk is de constructie dat een vennoot op zijn eigen leven de verzekering afsluit en de andere vennoot de begunstigde is. In dat geval zal er door de begunstigde wel erfbelasting over de uitkering verschuldigd zijn. Die erfbelasting is tussen de 30% en 40% over de uitkering minus een vrijstelling van € 2.147 (2018). Stel dat de uitkering € 250.000 is, dan is de begunstigde € 86.816 erfbelasting verschuldigd.

Vanuit de onderneming
De zaak sluit dan per vennoot een verzekering. De onderneming is dan de premiebetaler en de begunstigde. De uitkering wordt gezien als ondernemingswinst. Als de erfgenamen worden uitgekocht is over de uitkering dividendbelasting verschuldigd. U kunt deze belasting bruteren en het verzekerde kapitaal verhogen.

Het is natuurlijk verstandig om periodiek, bijvoorbeeld na het vaststellen van de jaarcijfers, te controleren of de verzekerde kapitalen nog juist zijn.

Bij adfinum adviseren we u graag over de mogelijkheden en best passende constructie. Tevens vergelijken we onafhankelijk de premie’s en voorwaarden van de verzekeraars voor u.

Heeft u nog vragen? neem dan gerust contact met ons op