Het Bedrijf

Bedrijf

U bent ontzettend druk in de weer om van uw onderneming een succes te maken. Dat succes is afhankelijk van allerlei factoren en marktomstandigheden. U heeft de touwtjes in handen en neemt de beslissingen. Dit dient u op basis van realistische inschattingen te doen. Het is derhalve noodzakelijk dat u de risico’s goed inschat. Goed risicobeheer betekent het in kaart brengen welke risico’s uw bedrijf kent en wat de impact van schade is op de bedrijfscontinuïteit.

In overleg met uw adviseur van Adfinum B.V. bepaalt u vervolgens welke risico’s u zelf kunt dragen en welke u verzekert. Ook advisering op het gebied van preventie neemt u samen met uw adviseur door, aangezien dit een onderdeel vormt van goed risicomanagement. Afhankelijk van het type bedrijf, komt u vervolgens samen met uw adviseur tot een weloverwogen keuze.