Een hypotheek, op onze leeftijd?

Regelmatig merken wij in de adviespraktijk dat er misvattingen bestaan over de mogelijkheid om op, of na, AOW gerechtigde leeftijd een hypotheek te nemen of te verhogen.

Een veel gehoorde reactie is dan ” een hypotheek op onze leeftijd, kan dat dan? ”  of  “maar dat kan zeker niet meer voor 30 jaar?”

Vaak is er veel meer mogelijk dan gedacht;  de looptijd van een hypotheek is namelijk niet afhankelijk van  hoe oud men is:

De mogelijkheden voor een hypotheek worden voornamelijk bepaald door

A. De hoogte van het bedrag wat men wil lenen ten opzichte van de waarde van de woning die dient als onderpand; (de zogenaamde “loan to value”; ofwel LTV verhouding )

Wanneer men bijvoorbeeld  € 100.000 leent op een woning met een Marktwaarde van € 300.000 is de LTV: 33%

en

B. de hoogte van de lening en de bijbehorende maandlast ten opzichte van het bestendige inkomen . (de zogenaamde “Loan to Income”  ofwel LTI verhouding )

Leeftijd is in feite niet relevant voor de bepaling wat men mag  lenen; natuurlijk is het als huiseigenaar wel belangrijk om samen met een adviseur te bekijken wat de inkomenssituatie wordt als men samen een hypotheek heeft en een van de partners  overlijdt.

Doordat de financieringsnormen de laatste jaren flink zijn aangescherpt kwamen er in de praktijk wel problemen voor wanneer ouderen wilden verhuizen: in sommige gevallen was een nieuwe hypotheek gebaseerd op het (lager ) pensioen inkomen volgens deze strengere normen eigenlijk niet meer mogelijk; terwijl er in de praktijk vaak sprake was van een juist dalende maand last omdat men verhuisde naar een goedkopere woning.

Voor deze situaties is nu een oplossing gevonden door een toetsing te versoepelen voor senioren.

 

Mocht u graag informatie willen over dit onderwerp dan met je natuurlijk van harte welkom om een vrijblijvend oriënterend gesprek in te plannen met onze adviseur.