Pensioen

Werkgevers

Adfinum adviseert en assisteert werkgevers bij de samenstelling van een goed pensioenpakket voor werknemers.

Daarnaast ondersteunt Adfinum zelfstandige ondernemers en de directeur-/grootaandeelhouders DGA met hun eigen financiële planning en de vraag hoe hun pensioen kan worden vormgegeven.

Adfinum wil de werkgever bij de wirwar van ingewikkelde pensioenregels graag bijstaan als deskundig adviseur.

Wij helpen u een verstandige, gegronde keuze te maken voor een pensioenregeling. Daarbij houden we terdege rekening met uw financiële situatie.

Wat doen we als pensioenadviseur?

Als pensioenadviseur maken we rekenvoorbeelden, vergelijken we aanbieders en schetsen we verschillende scenario’s. Inclusief de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ook zorgen we dat een pensioenoplossing past in uw totale financiële plan voor de toekomst. Naast deskundigheid hebben wij als ervaren adviseurs veel praktijkervaring in huis met allerlei financiële dienstverleners.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt specifieke eisen aan het werk dat een pensioenadviseur moet doen voor het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling of het verlengen van een pensioencontract voor een bestaande pensioenregeling.

Wat zijn de kosten voor pensioenadvies voor de werkgever?

U ontvangt u van ons een rekening voor de gewerkte uren en/of er is de mogelijkheid dat u bij ons een service-abonnement afsluit. Provisie op het afsluiten van complexe financiële producten, zoals een pensioenregeling, is verboden. Dat betekent dat de kosten van de pensioenadviseur niet meer mogen worden verwerkt in de premie die u aan de verzekeraar betaalt.

Particulieren

De overheid stuurt steeds meer aan op eigen verantwoordelijkheid voor het zeker stellen van uw toekomst. Vroeger kon u vertrouwen op de AOW, aangevuld met een pensioen van uw werkgever. Dit vooruitzicht is ook minder zeker geworden. Het is allerminst zeker dat het huidige peil van de AOW in de toekomst gehandhaafd zal worden. Het komt ook steeds vaker voor dat door veranderingen in uw persoonlijke situatie een pensioenbreuk ontstaat. Uit recente publicaties blijkt dat 80%(!) van de Nederlanders een pensioengat heeft…… Is dat bij u ook het geval? Hoe berekent u dat, en wat is u jaarruimte en reserveringsruimte als u daar iets aan wilt doen? Onze adviseur maakt op basis van uw persoonlijke gegevens een nauwkeurig plaatje van uw huidige pensioenopbouw. U weet dan exact wat u op uw oude dag te wachten staat. Mocht u ontevreden zijn met het verwachte pensioen, dan kunt u in overleg met onze adviseur gaan bekijken op welke manier u uw persoonlijke wensen voor later kunt gaan realiseren. Ons advies is op maat en onafhankelijk.

Voor de kosten voor een particulier pensioen advies maken we ook vooraf goede afspraken met u. U ontvangt u van ons een rekening voor de gewerkte uren en/of er is de mogelijkheid dat u bij ons een service-abonnement afsluit. Provisie op het afsluiten van complexe financiële producten, zoals een pensioenregeling, is verboden. Dat betekent dat de kosten van de pensioenadviseur niet meer mogen worden verwerkt in de premie die u aan de verzekeraar betaalt.